کنترل کیفیت ابعادی

کنترل کیفی ابعادی یکی از مهمترین مراحل در چرخه تولید قطعات صنعتی می باشد.  هدف بررسی و اطمینان از تطابق قطعه ساخته شده با نمونه مورد نظر و مدل ایجاد شده در نرم افزار است. خطا در اندازه ها بویژه در نقاط و محل های خاص که نیازمند دقت بالاست منجر به مردود شدن محصول نهایی می شود. هرچند سازندگان همواره مدعی هستند نهایت دقت را بکار برده اند ولیکن ارزیابی و کنترل کار آنها ضروری است. بررسی توسط یک مرجع ثالث و خبره سبب اطمینان از کیفیت و رفع سوء تفاهمات بین کارفرما و سازنده می‏ شود. با توجه ابعاد، اندازه، جنس و هندسه قطعه تولیدی، روش های بسیار متنوعی برای کنترل کیفیت ابعادی و کنترل تلرانس های هندسی و ابعادی وجود دارد. کنترل تلرانس های هندسی در صنایع پیشرفته بسیار مهم است و نیازمند دانش، تجربه و ابزار مناسب است. ما با افتخار اعلام می داریم مجموعه ای توانمند برای ارائه خدمات در عالی ترین سطح در کشور فراهم کرده ایم و مراکز پیشرفته صنعتی و دانشگاهی کشور در خدمت شما است. در زیر چند نمونه از این تجهیزات ارایه شده است.

سایدبار
خانه