پوشش دهی

پوشش دهی: فرآیند ایجاد یک لایه بر روی سطح قطعه را اصطلاحاً پوشش دهی گویند. این عمل عموما برای بهبود خواص مکانیکی قطعه نظیر افزایش مقاومت در برابر سایش، بهبود خواص خوردگی و… انجام شده و برخی مواقع برای بهبود شکل ظاهری قطعه از این روش استفاده می شود. انواع پوشش های زیر قابل عرضه است:

آنودایزینگ آلومینیوم

انواع آبکاری

پوشش CVDو PVD

پوشش دهی از طریق پاشش

پوشش پلیمری

سایدبار
خانه