پروژه طراحی

پمپ ها از پیچیده ترین قطعات مهندسی هستند که طراحی و تحلیل آنها نقش مهمی در راندمان کلی سیستم دارد. پمپ های فشار بالا و دبی بالا در صنایع پیشرفته استفاده شده و بسیار گرانقیمت و حساس هستند. اکثر این پمپ ها وارداتی بوده و نمونه سازی و داخلی سازی آنها همواره مورد توجه بوده است. در این پروژه یک پمپ آب فشار بالا(200بار) با دبی 50 لیتر در دقیقه براساس نمونه های خارجی موجود در بازار طراحی شده و کلیه محاسبات آن انجام شده و مدل سه بعدی آن همراه با نقشه ساخت و  فرآیند تولید در اختیار کار فرما قرار گرفت. شماتیکی از این پمپ در تصویر زیر نشان داده شده است.

سایدبار
خانه