شرایط محیطی و عملکردی

آزمون عملکردی و شرایط محیطی: بسیاری از قطعات و دستگاه های ساخته شده برای کسب گواهی نامه های لازم برای عرضه به بازار و همچنین اطمینان از عملکرد آنها درحین بهره برداری نیازمند انجام آزمایش های متعدد عملکردی و شرایط محیطی است. برای این کار باید شرایط سخت محیطی مانند دمای بالا، دمای منفی، شوک حرارتی، شوک مکانیکی و.. انجام شود تا از عملکرد آن اطمینان حاصل شود. مجموعه ستاره اعتماد به پشتوانه سالها طراحی و ساخت و تست مجموعه های هوایی و فضایی و آشنایی با بالاترین سطح استانداردها و نحوه انجام و تحلیل نتایج و همچنین تعامل با برترین مراکز کشور نظیر مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه هوافضا، پژوهشگاه فضایی ایران، ایتراک(صنعت خودرو) و وزارت دفاع و… در کنار شما است.

mechanical shock
شرایط محیطی1
چمبر
سایدبار
خانه