دستگاه تست و پایش بیرینگ

دستگاه تست بیرینگ برای بررسی و تحقیق در رابطه با بیرینگ ها و رولبیرینگ ها طراحی و ساخته شد. این دستگاه قابلیت ثبت داده های دو سنسور ارتعاشی و چهار لود سل و چهار  ترموکوپل را دارد. کلیه پارامترهای مربوط به سیستم تولید توان نظیر دور، گشتاور و توان قابل کنترل و برنامه ریزی است. بیش از 10 مدل تست و آزمون  با استفاده از این دستگاه بر روی بیرینگ ها تا قطر خارجی 150 م م قابل انجام است.

سایدبار
خانه