تحلیل مهندسی

تحلیل مهندسی: پس از مدلسازی، معمولا لازم است طراح از عملکرد یا دوام محصول اطمینان پیدا کند. لذا متناسب با شرایط کارکردی تحلیل های مختلفی نظیر آنالیز المان محدود، مدلسازی خرابی، مدلسازی عملکرد و بهینه سازی انجام می شود. معمولا نرم افزارهایی نظیر Abaqus و ANSYS، Fluent و… برای این کار استفاده می شوند. ما با تشکیل شبکه ای از متخصصین انواع تحلیل های مورد نیاز به شرح ذیل را متناسب با نیاز شما انجام می دهیم.

آنالیز استاتیکی و استحکامی

آنالیز دینامیکی

آنالیز سیالاتی

 آنالیز خستگی و رشد ترک

سایدبار
خانه