آزمایش های مکانیک و متالورژی

آزمایش مواد : بررسی ساختار و رفتار مواد فلزی و غیر فلزی از منظر مکانیکی و متالورژیکی یکی از ضروری ترین کارها در حوزه مهندسی و همچنین تحقیق و پژوهش است. با توجه به تنوع مواد و همچنین پارامترهای مختلف آن دامنه وسیعی از آزمایش ها مورد نیاز است. در راستای تسهیل شرایط برای پژوهشگران، این مجموعه با همکاری آزمایشگاه های مرجع و استاندارد کشور در صنعت و دانشگاه ها نظیر مرکز پژوهش های رازی، حامیران، دانشگاه امیر کبیر و… خدمات در حوزه آزمایشگاه متالورژی، مکانیک، پلیمر، خستگی، سایش، خوردگی و پوشش براساس استانداردهای ملی و بین المللی  را ارایه می نماید که در ادامه برخی از آنها معرفی می شوند.  انجام آزمون خاص و اختصاصی نیز توسط کارشناسان این مجموعه قابل بررسی است.

 • آزمون پژوهشی متالوگرافی
 •  آزمون پژوهشی ماکروگرافی
 • تعیین ضخامت پوشش
 •  تعیین جنس و آلیاژ
 •  آزمون کشش
 •  تعیین میزان کرویت، تعداد در واحد سطح و اندازه گرافیت و درصد فازی مختلف در چدن ها
 •  تعیین درجه باندینگ
 •  آزمون پژوهشی متالوگرافی و ماکروگرافی جوش
 •  تعیین کیفیت سطحی به روش میکروسکوپ استریو
 •  تعیین سیکل عملیات حرارتی
 •  تعیین سختی انواع فلزات به روش های مختلف به روش مخرب
 •  تعیین سختی انواع فلزات به روش های مختلف به روش غیر مخرب
 •  تعیین پروفیل سختی
 •  سختی سنجی به روش های میكرو (MHV)، ویکرز و برینل
 •  تعیین سختی انواع پوشش های فلزی
 •  تعیین عمق لایه سخت شده (کربن دهی شده، نیتروژن دهی شده، کربورنیتروره شده و بوردهی شده)
 •  تعیین درصد و عدد فریت
 •  بررسی های ساختار سطح به روش غیر مخرب
 • آزمون کشش در دمای محیط
 •  آزمون کشش در دمای بالا طبق ASTM E21
 •  آزمون کشش عمیق فلزات
 •  آزمون ضربه شارپی
 •  آزمون فشار مکانیکی
 •  آزمون خمش طبق استاندارد 
 • آزمون های اختصاصی مربوط به پیچ و مهره ها شامل کشش با آماده سازی، کشش با مقطع کامل (full size)، بارگواه ،wedge test و سایر
 •  آزمون های اختصاصی مربوط به لوله ها شامل تخت کردن ،flare test ،و غیره برای لوله های بدون درز یا جوشکاری شده براساس استانداردهای مربوطه
 •  آزمون های اختصاصی مربوط به تاییدیه دستورالعمل های جوشکاری (PQR) شامل کشش عرضی جوش، خمش عرضی یا طولی جوش ،Nick Break ،Fillet Break ،ضربه شارپی از نواحی مختلف جوش
 •  آزمون خستگی فلزات به روش خمشی و دورانی
 • آزمون اعمال نیروی کششی یا فشاری بر روی مجموعه ساخته شده
 •  آزمون های صحت کلگی و ترکمتری
 • آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیکی
 • آزمایشگاه خوردگی و پوشش
 • آزمایش بررسی سایش
سایدبار
خانه